[x] Închide căutarea
  Caută în categoria   Caută Autentificare
 
Dezvăluiri
Administraţie
Politică
Revista Presei din Culise
Bârfe și Zvonuri
Monden
Știrea ta
Revista Presei Străine
Economic
Forum
 
Prima pagina
Care-i interesul tau?
InfoPrompt Special
Falimente. Incapacitate de plata. Executari silite
Audiente. Contacte. Relatii
Medical.Leacuri.Terapii
Revista presei straine
Prognozele InfoPrompt
Avantajele InfoPrompt
Forum
Newsletter Special
Comunicate de presa
Sondaje InfoPrompt
Care proiect mare de investitii al Clujului va fi finantat de guvern in 2010?

  Finalizarea portiunii de autostrada
  Stadionul si Aeroportul
  Filarmonica si Spitalul de urgenta
  Toate
  Niciunul

Votează   |   Vezi rezultate
Concurs InfoPrompt
concurs InfoPrompt

Câstiga un bilet de acces la piscina World Class! Trimite un mail la adresa: contact@infoprompt.ro si s ...

Agenda Evenimente

Vremea in Cluj-Napoca

Reclama ta aici !

You need to upgrade your Flash Player.

This site requires a more recent version of the Flash plugin than you currently have. This plugin is free and can be downloaded here
 
HOME
CĂUTARE
ARHIVĂ
FOTO
VIDEO
DESPRE NOI
CONTACT
PUBLICITATE

inchide
Vezi toate articolele din Economic.
 
12.03.2010
  Apa cea de toate zilele.

Managementul apei este poziţionat astăzi ca şi o dezvoltare durabilă în contextul internaţional iar batalia pentru controlul celei mai importante resurse naturale a omenirii va reprezenta confruntarea strategica si mondiala a urmatorilor ani. Cine va controla resusele limitate de apa potabila ale Terrei va decide directia si amploarea dezvoltarii planetare. In acest context, dezbaterea despre apa, despre managementul acesteia a avut un moment important si la Cluj Napoca. Oras care se confrunta cu o serioasa problema, inca nerezolvata, in asigurarea apei la o calitate europeana, dupa esecul " Sade", si pe fondul unor resurse financiare europene consistente, atrase de Compania de Apa Somes. InfoPrompt va prezinta o contributie de specialitatea care aduce inovatie in acest domeniu.

Recent, inginerul Ioan Aschilean, cadru didactic la Facultatea de Instalatii a Universitatii Tehnice din Cluj Napoca si-a sustinut recent teza de doctorat intitulata:  CONTRIBUŢII TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE  LA REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR URBANE, in care sunt tratate metodele de reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă a localităţilor urbane. Începând cu semnificaţia globală, istorică, actuală, economică şi culturală a resursei de apă, lucrarea explică noţiunile de specialitate esenţiale şi oferă o privire de ansamblu asupra prevederilor legale şi a standardelor in vigoare. Tema lucrării „Contribuţii teoretice şi experimentale la reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă a localităţilor urbane” cuprinde măsuri tehnice de reabilitare a instalaţiilor, ţinând cont de implicaţiile ecologice, sociale şi economice.Această lucrare oferă, cu luarea specială în considerare a rapoartelor bazate pe experienţă practică, o prezentare generală a procedeelor tehnice de reabilitare şi modernizare pentru sistemele urbane de alimentare cu apă. Sunt analizate critic estimările de calcul pentru evaluarea rentabilităţii acestor procedee. Este dezvoltat un model de gândire care facilitează structurarea sistemelor urbane de alimentare cu apă, ca un întreg, înaintea unei reabilitări, precum şi îmbinarea unui pachet de măsuri optimizat din punct de vedere temporal, economic şi tehnic.
Teza de doctorat are următoarele obiective principale şi secundare:
- Obiectiv principal:
o Stabilirea criteriilor tehnice şi economice de decizie in privinţa metodelor de reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă a localităţilor urbane, astfel incât apa să fie un bun accesibil tuturor;
- Obiective secundare:
o Realizarea unei metodologii generale privind reabilitarea conductelor utilizând metode care nu necesită săpătură;
o Stabilirea momentului optim pentru reabilitarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă.
Apa a fost şi este un element central în viaţa societăţii umane, aşezările şi civilizaţia dezvoltându-se în prezenţa resurselor de apă şi pierind adesea odată cu dispariţia sau degradarea acestora. Apa poate fi atât factor pozitiv cât şi negativ de dezvoltare, poate fi mijloc şi obiect de muncă, este o resursă regenerabilă, dar de neînlocuit. Capitolul 1 prezintă contextul general, structura şi obiectivele tezei. Astfel sunt tratate ȋn acest capitol aspecte privind apa şi importanţa ei in diverse domenii, printre care amintim: apa este un element indispensabil vieţii, pentru toate organismele şi ecosistemele, datorită largii răspândiri şi calităţilor deosebite pe care le are, informaţii privind apariţia apei pe Pământ şi unde se găseşte, structura moleculară a apei, circuitul hidrologic, problema asigurării corespunzătoare a populaţiei cu apă la nivel mondial, valoarea culturală a apei etc.
Pentru a planifica reabilitarea sau modernizarea elementelor deteriorate din sistemele de alimentare cu apă potabilă trebuie să se răspundă cel puţin la următoarele intrebări:
- dacă e mai bine să se realizeze reabilitarea sau modernizarea;
- care este tehnologia optimă pentru reabilitare/ modernizare;
- care este momentul optim pentru reabilitare/ modernizare;
- care sunt criteriile tehnice şi economice pentru reabilitare/ modernizare;
- care sunt elementele care trebuie reabilitate/ modernizate cu prioritate.

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ, CERINŢE PRIVIND O DEZVOLTARE ÎN CONFORMITATE CU NECESITĂŢILE POPULAŢIEI

Pe baza afirmaţiilor principiale din capitolul 1 referitoare la resursele de apă şi disponibilitatea acesteia, precum şi a delimitărilor descrise, al doilea capitol al acestei lucrări prezintă cerinţele pentru o dezvoltare care să satisfacă necesităţile alimentării cu apă a populaţiei.
Ȋn Capitolul 2 se prezintă o scurtă privire de ansamblu în trecut, spre eforturile conducătorilor din antichitate pentru întreţinerea, reabilitarea şi construcţia sistemelor de apă potabilă şi decăderea acestor cunoştinţe o dată cu apusul imperiului roman. Sunt analizate reabilitarea captării izvoarelor şi conductei de aducţiune din Samos (sec. 6 î.Chr.), reconstrucţia şi extinderea conductei de aducţie spre Pergamon în epoca greacă şi romană şi lucrările de reabilitare ale apeductelor romane.De asemenea sunt prezentate informaţii privind provocările în faţa cărora se află astăzi alimentarea cu apă, pornind de la cercetările existente cu privire la sistemele de alimentare cu apă, atât pe plan internaţional, cât şi la nivel european. După prezentarea alimentării cu apă la nivel mondial, in teză este tratată alimentarea cu apă a României.

POSIBILITĂŢI TEHNICE ŞI RELAŢII DE CALCUL PENTRU REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ

Capitolul 3 este împărţit după cele patru domenii tehnice privind sistemele de alimentare cu apă: captarea, tratarea, ȋnmagazinarea şi distribuţia apei.
Aşadar vor fi analizate la ȋnceput reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de captare a apei, cu un accent deosebit pe puţurile filtrante verticale. Pornind de la procesele de îmbătrânire ale puţurilor vor fi explicate procedurile de curăţare şi de reabilitare ale acestora. Metodele de reabilitare pentru puţuri depind de imaginea defectelor. Metodele de curăţare mecanice, hidromecanice şi chimice pot îndepărta ȋncrustaţiile şi înnisipările. În cazul unor deteriorări constructive, cum ar fi neetanşeităţile sau probleme statice la instalaţia puţului parţial datorate modificărilor geologice, este necesară o reabilitare a puţului.
Ȋn continuare vor fi prezentate posibilităţile de reabilitare pentru instalaţiile de tratare a apei. Prin intermediul unor exemple de proiecte selectate şi proceduri de tratare inovative, se va prezenta cum pot fi completate sau înlocuite instalaţiile existente. Centrul de greutate al aprecierii va fi pe procedurile de filtrare. De asemenea, se va examina în ce fel pot fi motivate economic deciziile pentru investiţii.
Ulterior, va fi prezentata şi reabilitarea sistemelor de ȋnmagazinare a apei. În acest subcapitol se vor prezenta posibilităţile de a renova instalaţiile de pompare şi sistemele de ȋnmagazinare a apei, de a le reabilita şi de a le moderniza. Punctul esenţial constă în sistemele de ȋnmagazinare a apei, deoarece costurile pentru reabilitarea acestora, de regulă, au o importanţă mult mai mare decât schimbul pompelor de apă.
Procedurile de reabilitare vor fi explicate prin includerea unor exemple practice. Vor fi examinate de asemenea avantajele, riscurile, condiţiile cadru şi restricţiile tehnologiilor. Se vor analiza costurile specifice ale investiţiei, precum şi cele de exploatare.
La sfârşitul acestui capitol sunt analizate pe larg reabilitarea şi modenizarea sistemelor de distribuţie a apei. Ȋn ultimul deceniu, investiţiile din sectorul infrastructurii alimentării cu apă au fost, ȋn majoritatea lor, focalizate către extinderea reţelelor existente şi realizarea unor reţele noi ȋn zone care până atunci nu beneficiau de această facilitate, ȋntr-o epocă ȋn care necesitatea asigurării apei constituie o preocupare constantă şi ȋntotdeauna de actualitate.
Vor fi prezentate ȋn continuarea ȋn cadrul lucrării procedee prin care reţelele de conducte pot fi analizate, cercetate şi diagnosticate (statistica defectelor) şi vor fi comparate din punctul de vedere al capacităţii lor de utilizare.
Atenţia principală este însă calată pe procedurile de reabilitare pentru conducte, ȋn special pe tehnologiile nou dezvolate, care nu necesită săpătură. În primul rând se apreciază dacă conductele care necesită reabilitare sunt încă stabile şi etanşe. Dacă etanşeitatea este bună raportul presiunilor din conducte poate fi optimizat prin intermediul calculelor hidraulice.
Acestea pot fi clasificate ȋn 6 categorii:
- tehnologii de introducere a conductei noi prin deformarea secţiunii acesteia –  prin ȋndoire ȋn formă de C (Compact Pipe) sau U (U-liner sau linear U) sau prin reducerea forţată a diametrului (swagelining, rolldown)
- tehnologii prin introducerea unei conducte noi de diametru mai mic ȋn conducta veche (Sliplining);
- tehnologii de tratare a conductelor vechi prin introducerea unui furtun textil tratat cu răşini/ fibră de sticlă etc. – CIPP (cured-in-place pipe), GFK Liner;
- tehnologii de ȋnlocuire a conductei prin scoaterea din pământ a conductelor vechi – Pilot Pipe;
- tehnologii prin expandarea conductei vechi (In line expansion) – Berstlining (Pipe bursting), Microtunneling;
- tehnologii de tratare punctuală a problemelor (Short-liner, aplicarea locală de răşini/ mortar/ fibră de sticlă etc.)
De asemenea sunt prezenate n cadrul acestui capitol relaţiile de calcul pentru debitele şi căderile de presiune aferente conductelor reabilitate şi modernizate.

STRATEGII TEHNICE ŞI ECONOMICE PENTRU ALEGEREA METODEI OPTIME DE REABILITARE SAU MODERNIZARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ

În cadrul capitolului 4 se vor prezenta posibilităţile de reabilitare a reţelelor de conducte, care au fost dezvoltate pentru a modela eficient din punct de vedere tehnic şi economic metodele de reabilitare. Ȋn acest sens se va stabili iniţial contextul declanşării procesului de reabilitare sau modernizare a conductelor şi criteriile de decizie ȋn favoarea reabilitării sau modernizării acestora.
Criteriile de decizie ȋn favoarea reabilitării sau modernizării sistemelor existente sunt multiple şi este dificilă stabilirea unei reguli precise, universal valabile, având ȋn vedere faptul că situaţiile diferă de la caz la caz. Ȋn luarea unei decizii de ȋnlocuire a conductelor este vital să se pornească de la istoricul acestora. Pe de altă parte, factorul de decizie va trebui să ţină cont atât de exigenţele funcţionale viitoare ale sistemului, cât şi de durata de viaţă preconizată a acestuia.
Informaţiile de bază vor permite elaborarea unui plan organizat care va facilita procesul de ȋnlocuire a conductelor. Se vor lua ȋn considerare informaţii referitoare la conducta propriu-zisă, mediu, regimul hidraulic şi calitatea apei.
Se va stabili mai apoi momentul optim de reabilitare şi se va analiza durata de viaţă preconizată a conductelor, mai întâi cu ajutorul unor modele din literatura de specialitate şi apoi prin utilizarea unei metode proprii, care ţine cont de amortizarea liniară, curba costurilor dată de costurile defectelor apărute ȋn sistem şi de costurile cu pierderile continue de apă, iar prognoza evoluţiei acestora s-a realizat cu o funcţie de tipul at2+bt+c, unde a,b si c sunt parametrii calculaţi iterativ funcţie de caracteristicile sistemului analizat. Ȋn plus s-a introdus noţiunea de prag maxim de defecte, care este minimul dintre pragul maxim din punct de vedere economic şi tehnic, unde pragul maxim din punct de vedere economic se calculează ca raport ȋntre costul maxim cu repararea defectelor acceptate din punct de vedere economic pe an şi costul mediu pe defect, iar pragul maxim din punct de vedere tehnic se calculează ca raport ȋntre durata maximă acceptată de ȋntrerupere a alimentării cu apă a consumatorilor şi durata medie a unei reparaţii a defectului. Acest prag va fi diferit ȋn funcţie de tipurile de conducte din sistem, diametrul acestora şi tipul de distribuţie, putând fi mult mai mare ȋn cazul unui sistem cu distribuţie inelară sau mixtă decât ȋn cazul unui sistem cu distribuţie ramificată. Momentul optim se va stabili ȋn funcţie de minimul sumei dintre costul rămas cu amortizarea şi costurile reparaţiilor defectelor şi a pierderilor de apă din sistem, corelat cu pragul maxim de defecte admis.
Pentru stabilirea tehnologiilor de reabilitare sau modernizare ce urmează a fi aplicate vor fi prezentate metodele de analiză multicriterială şi va fi aplicată concret metoda ELECTRE I pentru reabilitarea conductelor.
Pentru evaluarea oportunităţii unei investiţii din punct de vedere economic, precum şi pentru compararea investiţiilor alternative se va aplica metoda de calcul a anuităţilor, o procedură dinamică de calcul a investiţiilor.
Aceste modele vor fi adaptate apoi pentru celelalte domenii pentru reabilitări, în speţă la pompe, rezervoare de acumulare, instalaţii de tratare, precum şi la reabilitarea puţurilor.
În continuare va fi prezentat modul de ȋntocmire al unei matrici pentru toate investiţiile posibile şi necesare în viitor într-o localitate. Din compararea economică a opţiunilor de tratare se poate extrage un pachet de măsuri logic şi armonizat din punct de vedere tehnic. Acesta poate fi transpus printr-o planificare pe termen lung a bugetului, în paşi mărunţi.
Cu ajutorul metodelor prezentate mai sus, practic în toate domeniile alimentării cu apă urbane se pot lua decizii optimizate de reabilitare din punctul de vedere al rentabilităţii.

STUDIU DE CAZ – ANALIZA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Capitolul 5 prezintă realizarea unui studiu de caz privind alimentarea cu apă a municipiului Cluj-Napoca, astfel ȋncât să fie validate metodele prezentate ȋn cadrul tezei prin aplicaţii practice.
Ȋn cadrul acestui capitol se vor aplica concret modelul decizional optimizat economic şi tehnic elaborat ȋn cadrul tezei.
Capitolul 5 se ȋncheie cu prezentarea concluziilor privind studiul de caz realizat.

CONTRIBUŢII PROPRII, CONCLUZII, RECOMANDĂRI

Capitolul 6 prezintă contribuţiile proprii, concluziile rezultate ca urmare a cercetării şi recomandările pentru cercetări viitoare.
Principalele contribuţii proprii ȋn cadrul acestei lucrări sunt:
- realizarea unei sinteze a cauzelor, procedeelor de cercetare, tehnologiilor de reabilitare şi a criteriilor de decizie pentru puţuri, rezervoare de ȋnmagazinare, staţii de pompare şi reţele de conducte;
- realizarea unei sinteze a metodelor şi tehnologiilor de reabilitare a conductelor fără săpătură;
- stabilirea unor criterii tehnice şi economice de decizie in favoarea reabilitării sau modernizării sistemelor de alimentare cu apă existente;
- stabilirea contextului declanşării procesului de reabilitare sau modernizare;
- elaborarea unei metode proprii pentru stabilirea momentului optim al reabilitării sau modernizării;
- aplicarea metodei de analiză multicriterială ELECTRE I pentru fundamentarea deciziilor de reabilitare sau modernizare a conductelor;
- aplicarea metodei anuităţilor in calculul eficienţei economice a măsurilor de reabilitare;
- stabilirea unor relaţii de calcul pentru corelarea diametrelor conductelor reabilitate cu cele de reabilitat, cu respectarea capacităţii de transport;
- propunerea unei funcţii de gradul II pentru prognozarea evoluţiei numărului de defecte intr-un sistem de alimentare cu apă şi a unui model decizional optimizat economic si tehnic.
Dezvoltarea tehnologică trebuie să fie în continuare limitată de o conştiinţă sporită a costurilor. Aceste tendinţe contrare pot fi contracarate numai printr-un calcul solid al costurilor, care include întregul sistem şi face posibilă planificarea investiţiei de reabilitare pe termen lung. Modelul de evaluare tehnică şi economică prezentat in cadrul tezei oferă o soluţie pentru aceste provocări.

Conducător ştiinţific,
Prof. dr. ing. Gheorghe Badea
Comisia de evaluare a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE: - Conf. dr. ing. Carmen MÂRZA – Facultatea de Instalaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
MEMBRI: - Prof.dr.ing. Gheorghe BADEA – conducător ştiinţific, Facultatea de Instalaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
- Prof.dr.ing. Ioan BORZA – referent, Facultatea de Construcţii, Universitatea „Politehnica” Timişoara;
- Prof.dr.ing. Traian CRUCERU – referent, Facultatea de Instalaţii, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
 - Prof.dr.ing. Theodor Dorin MATEESCU – referent, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi.
Autor: InfoPrompt.ro. Vizualizări: 1750. Comentarii: 0. Punctaj: 22.
Votează articolul


Listeaza articolul Trimite articolul pe mail Trimite articolul prin Yahoo! Messenger
TAG-uri: Apa  Ioan Aschilean  doctorat  Cluj  
Vezi toate articolele din Economic.
 
Comentariile cititorilor

 
Adaugă tu primul comentariu la acest articol !
 
Nume utilizator:
Parola:
Autentificare
Recuperare Parolă
Cont Nou
Promo InfoPrompt
SPALATORIE AUTO DE VANZARE

Biroul Executorului Judecatoresc, Man Ovidiu Ioan, anunta scoaterea la vanzare silita a spalatoriei " Speed wash" din cadrul Centrului comercial Kaufland, ca urmare a unor titlu [...]

Reclama ta aici !
Cei mai frumosi sani
Reclama ta aici !
Paparazii Anonimi

Ai reuşit să faci o fotografie sau o înregistrare video/audio cu personalităţi sau cu vedete pe care le-ai surprins în ipostaze neconforme cu statutul lor? Eşti interes [...]

Fitosii Clujului

Îi vedem mereu. Sunt lângă noi. Printre noi, însă mereu se consideră deasupra noastră. Pentru că au mai mulţi bani, se îmbracă doar cu haine de marcă, conduc maşi [...]

Reclama ta aici !
Gafe Stupide

Câştigă bani şi fii jurnalist anonim!

TRIMITE-NE ZILNIC GAFELE PE CARE LE-AI SESIZAT ŞI POŢI CÂŞTIGA 100 de Euro ![...]

Reclama ta aici !
Copyright © 2018 LION COMMUNICATIONS S.R.L. Toate drepturile rezervate.
Home     Despre Noi     Contact     Forum     Publicitate     Termeni și Condiţii
made by EIKON